Rebalance behandeling

Ik nodig je uit via de handen om te luisteren en te kijken naar het lichaam als ingang naar bewustzijn. Dat lichaam staat niet los van de omgeving. Het is ingebed in de cultuur waar het in opgegroeid is. Deze dans tussen enerzijds het vroegere begrensde “zijn” en het nieuw nog te ontdekken “zijn” is waar mijn sessies over gaan.

Het gaat erover om met de ervaring te kunnen zijn. Het lichaam en de persoon wordt transparanter, omdat hij zich minder identificeert met zijn bekende vorm. Hierin ontdekt hij o.a. kwaliteiten zoals kracht, vreugde, stilte, liefde en onbegrensdheid, die meestal niet bewust herkend werden in de opvoeding.

Het lichaam is een mysterie, het heeft liefde nodig, het verlangd ernaar om dieper ervaren te worden en om in die ervaring te rusten.